Energetika

news list item

Tranzicija ka čistoj energiji

Poboljšanje kvaliteta vazduha direktno je povezano sa postepenim prelaskom na čiste i obnovljive izvore energije. Srbija dve trećine električne energije dobija sagorevanjem lignita. Predstoje…

Last updated: 8. Maj 2021. 13:30