Kampanje

Povezanost

Povezanost

U cilju dizanja svesti javnosti o pomoći Evropske unije u oblastima saobraćaja, energetike i digitalne agende, kampanja u oblasti povezivanja usmerena je na promovisanje EU donacija i investicija u ovim oblastima, komunicirajući konkretne činjenice na jednostavan i zanimljiv način. U fokusu kampanje su se našli najuspešniji projekti finansirani iz IPA instrumenata i investicija Evropske investicione banke.

Gradeći i povezivajući saobraćaj, energetiku i internet, EU stvara brojne mogućnosti za građane i poslovnu sferu u Srbiji i Evropskoj uniji. Zahvaljujući tome, kretanje ljudi je olakšano bezbednijim i efikasnijim putevima, energetsko napajanje je pouzdanije, a trgovina je u porastu.

Poboljšanje saobraćajne i energetske povezanosti od velike je važnosti za konkurentnost, ekonomski rast kao i ekonomsku integraciju u okviru Zapadnog Balkana i Evropske unije. Upravo zato, komuniciranje ciljeva, rezultata i projekata u ovim oblastima sa građanima Srbije, od velikog je značaja za dalji tok evropskih integracija. Kampanju su sproveli Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo za evropske integracije.

Obrazovanje

Obrazovanje

Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenula je nacionalnu promotivnu kampanju pod sloganom „Obrazovanje je važno“ o podršci EU sektoru obrazovanja u Srbiji u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. Evropska unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju.

Pokreni se!

Pogledaj prirodu koja te okružuje. Ona nije samo u planinama, rekama i selima koja su daleko od gradske gužve. Ona se nalazi u svakom gutljaju vode, svakom dahu i zalogaju koje uzmemo za sebe. Zato je naša zajednička misija da sačuvamo i oporavimo sve one, sa našeg prozora nevidljive reke i šume, sve životinjske i biljne vrste i smanjimo svakodnevno zagađenje koje može da ugrozi našu dobrobit i budućnost.

Uprava po meri svih nas

Evropska unija snažno podržava proces reforme javne uprave u Srbiji. Ta podrška traje neprekidno od 2000. godine sa više od 200 miliona evra uloženih u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

EU za biznis

Delegacija Evropske unije u Srbiji pokreće kampanju o EU podršci sektoru Radna mesta i ekonomski razvoj – #EUzaBiznis. Kampanja je u skladu sa krovnim sloganom #EUzaTebe.

Last updated: 3. Avgust 2021. 11:37