Vladavina prava "Danas"

Ciljevi projekta 

U osnovi, mi promovišemo vladavinu zakona, jer bez vladavine zakona nema države, a bez države nema pravde za građane i oni ne mogu ispuniti svoja prava na osnovu deklaracije UN o univerzalnim pravima - pravo slobode, pravda i mediji. Takođe, vladavina zakona je neophodna za svako društvo koje teži da bude demokratsko, tako da je naš glavni cilj u potpunosti da rasvetlimo njegov značaj za širu javnost i pojedine građane, kako bi doprineli naporima da se oslobodi slobodno i nezavisno pravosuđe, produžimo nepokolebljivu borbu protiv korupcije i kriminala, podržimo sistematsko poštovanje ljudskih prava, osiguramo uslove za postojanje i opstanak slobodnih i profesionalnih medija i naglasiti potrebu dubokih društvenih i zakonskih reformi za postizanje tih ciljeva. Jedan od glavnih ciljeva takođe pretpostavlja da se podstaknu donosioci političkih odluka da sprovedu neophodne reforme pravosudnog sistema u Srbiji i primene preporuke EU iz Poglavlja 23.

Mi promovišemo vladavinu zakona, jer bez vladavine zakona nema države, a bez države nema pravde za građane i oni ne mogu ispuniti svoja prava na osnovu deklaracije UN o univerzalnim pravima - pravo slobode, pravda i mediji. 
Last updated: 8. Maj 2021. 13:30