Javni novac za javni interes


Ciljevi projekta

Projekat podrazumeva zajedničko delovanje Konzorcijuma, odabranih predstavnika civilnog društva, nosilaca javnih funkcija i drugih relevantnih institucija i pojedinaca, u cilju kreiranja uslova koji omogućavaju postojanje i delovanje slobodnih i raznovrsnih medija. Ovakvi mediji delovali bi u cilju zadovoljavanja javnog interesa, pod pretpostavkom da je pravo na slobodu izražavanja jedan od osnovnih preduslova za razvoj zdrave demokratije, koje jedino može biti ostvareno u zdravom medijskom okruženju. Stoga je specifičan cilj projekta da osnaži organizacije civilnog društva da utiču na kreiranje, implementaciju i evaluaciju medijskih politika. Inicijativa će omogućiti veći stepen učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka u oblasti medijskih politika, na taj način doprinoseći njihovom legitimitetu. Osim toga, planiran je i sistemski pristup uticaja na pravni okvir i unapredjenje medijske prakse u oblasti zastupanja javnog interesa, istovremeno zagovarajući podršku javnosti za predložene promene.

Last updated: 11. Jun 2021. 17:03