Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji

Osnovni cilj je unapređenje položaja žena i podrška lokalnim zajednicama u ispunjavanju njihovih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti. 

Na putu do rodne ravnopravnosti:

  • Daćemo podršku Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost koje sprovodi Nacionalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i pokušava da implementira pravne tekovine EU iz oblasti rodne ravnopravnosti. Podrškom Nacionalnog akcionog plana biće uvedene mere ekonomskog osnaživanja žena u tri oblasti: žene na tržištu rada; žene preduzetnice; žene na selu.To će se postići dodelom grantova organizacijama i mrežama civilnog društva koje se bave rodnom ravnopravnošću i osnaživanjem žena.
  • Daćemo podršku Ministarstvu za evropske integracije da uspostavi interne procedure za uvođenje rodnih aspekata, kako bi se rodna ravnopravnost integrisala u relevantna programska dokumenta i identifikovali prioriteti u oblasti rodne ravnopravnosti za buduće akcije.
Last updated: 11. Jun 2021. 17:03