EU za inkluziju Roma

Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma" finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Program ima za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma. 

Kako bi se postigli održivi rezultati, Programski tim blisko sarađuje sa odgovarajućim resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i romskim civilnim društvom, u cilju ostvarivanja uspešne saradnje na lokalnom nivou.

Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama

Cilj je pružanje sveobuhvatne podrške JLS u unapređenju/razvoju LAP za inkluziju Roma, uspostavljanju i funkcionisanju multisektorskog radnog tela i mobilnih timova za inkluziju Roma. Pored toga, biće pružene obuke, razmena najboljih praksi i savetodavna podrška svim lokalnim samoupravama sa romskom populacijom.

Podrška implementaciji lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema)

Cilj je pružanje finansijske podrške na lokalnom nivou kroz grant šemu u cilju rešavanja prioritetnih pitanja na lokalnom nivou, identifikovanih u skladu sa politikama inkluzije Roma, LAP i/ili drugim lokalnim, strateškim/akcionim planskim dokumentima koji osiguravaju delotvorno sprovođenje grant šeme.

Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja

Cilj je da pruži dalju podršku lokalnim samoupravama u oblastima prostorne regulacije neformalnih naselja i poboljšanju uslova života romske zajednice. Predviđene aktivnosti u okviru ove komponente pokrenuće  izradu urbanističkih planova, projektno-tehničke dokumentacije kao i implementaciju regulatornog okvira za održivo stanovanje romskih zajednica u odabranim opštinama.


Last updated: 11. Jun 2021. 17:03