Pregovaračko poglavlje 27: održane dve radionice o upravljanju otpadom

U okviru podrške daljoj harmonizaciji nacionalnog  zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i njenoj efikasnoj primeni u oblasti pregovaračkog poglavlja 27,  projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) održao je dve radionice o upravljanju otpadom – o pribavljanju finansijskih garancija u toj oblasti i o transponovanju Direktive o otpadnim vozilima.

 Osnovni princip u zaštiti životne sredine u Evropskoj uniji je “zagađivač plaća”. Predvidivo finansiranje zasnovano na tom principu potrebno je za podizanje nivoa investicija u sektoru. Prema izveštajima Evropske komisije, u Srbiji je potreban dalji napredak u transponovanju i primeni Direktive o odgovornosti zaštetu prema životnoj sredini (ELD) 2004/35, Okvirne direktive o otpadu 2018/851 i Uredbe o pošiljkama otpada 1013/2006 u oblasti finansijskih garancija, osiguranja i drugih finansijskih instrumenata potrebnih za pokrivanje troškova u upravljanju otpadom i prekograničnom kretanju otpada. Na radionici održanoj 25. februara 2021, projektni eksperti Marko Ostoich i Gordana Petković predstavili su  uporednu analizu primera evropske prakse u oblasti finansijskih garancija, rezultate analize usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao i preporuke za dalje usklađivanje. Kroz PLAC III projekat izrađen je nact amandmana na Zakon o upravljanju otpadom, kao i nacrt uredbi kojima se regulišu finansijske garancije u upravljanju otpadom i u prekograničnom kretanju otpada.


Projekat je pružio podršku Ministarstvu zaštite životne sredine i u transponovanju pravnih tekovina EU u oblasti otpadnih vozila, koja predstavljaju opasan otpad i jedan su od uzročnika zagađenja životne sredine. Na radionici održanoj 4. marta 2021, projektni eksperti Jon Nai Mušetoj predstavio je  Direktivu ootpadnim vozilima (Directive on end-of-life vehicles, ELV), kao i prateće zakonodavne akte Unije. Cilj njihove primene je smanjenje uticaja otpadnih vozila na životnu sredinu i funkcionisanje unutrašneg tržišta uz očuvanje konkurentnosti. Ekspertkinja Vladica Čudić detaljno je predstavila analizu stanja u sektoru u Srbiji, gde je prosečna starost vozila 17 godina, a čak 78 odsto tržišta u 2019. godini činila su polovna vozila. Preporuke eksperata su da se u Zakon o upravljanju otpadom otpadom uvede odredba o proširenoj odgovornosti proizvođača, dok je za uređenje odgovornosti ekonomskih operatera, kojima treba dati subvencije, preporuka da se izmene uvedu kroz podzakonske akte.


Radionicama održanim onlajn u skladu sa epidemiološkom situacijom prisustvovali su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i zainteresovanih strana.

(Naslovna fotografija: Audiovizuelni servis Evropske komisije)

Last updated: 15. April 2021. 17:11