Bolji uslovi za život uz novu komunalnu infrastrukturu u opštini Raška uz pomoć EU

Naselje Trnavska reka u Raški, u kojem živi oko 100 porodica, više od tri decenije nije imalo kanalizacionu mrežu. Kroz razvojni program EU PRO koji finansira Evropska unija a u saradnji sa lokalnom samoupravom obezbeđena su sredstva za izgradnju ove komunalne infrastrukture čime su stanovnicima ovog naselja omogućeni bolji i zdraviji uslovi za život.

Biljana Jovanović ima 29 godina. Sa roditeljima i bratom, Biljana je ceo svoj život provela u naselju Trnavska reka i nikada do sada nisu imali adekvatne higijenske uslove, jer kanalizacija nije postojala. „Zaista smo živeli u nehumanim uslovima. Otpadne vode i fekalije su odlazile kroz magistralu Raška-Golija. To je bilo baš vidljivo. Deca, a i mi odrasli smo gazili preko tog puta uz strah da se možemo zaraziti“, započinje svoju priču Biljana i dodaje: „Sećam se dok sam još bila mala postojali su poljski toaleti. Zatim su postavljene septičke jame koje je svaka porodica pravila za sebe. Sve je to bilo dosta nehigijenski i otežavalo je normalno funkcionisanje. Sada, kada je kanalizaciona mreža uvedena, zaista je rešen jedan dugogodišnji problem.“

Opština Raška dugi niz godina sarađuje sa Evropskom unijom putem različitih programa. Skoro 15 godina, opština je pokušavala samostalno da reši problem komunalne infrastrukutre u ovom naselju gde živi i 30 romskih porodica, međutim nedostajala su sredstva kako bi se ceo projekat sproveo do kraja. „Zahvaljujući donaciji Evropske unije preko programa EU PRO izgrađen je 1,1 kilometar kanalizacione mreže. Sam projekat takođe podrazumeva i vraćanje puta u pređašnje stanje. U delu puta gde je prošla kanalizaciona mreža i kroz samo naselje rađeno je asfaltiranje“, ističe Danica Pavlović, pomoćnica predsednika opštine Raška. Rešavanjem problema kanalizacione infrastrukture, obezbeđeno je i besplatno priključenje na kanalizacionu mrežu svim romskim porodicama. „Moram napomenuti da su sa stanovišta kvaliteta života svakako poboljšani uslovi za normalno funkcionisanje svih ljudi u naselju Trnavska reka. Situacija je pre bila izuzetno loša. Ne samo što je dovodila u pitanje zdravlje romskih porodica koje nisu imale kanalizaciju, već je i ostatak naselja bio ugrožen, jer se kanalizacija sa tog dela brda slivala u dvorišta drugih porodica. U svakom pogledu, nedostatak izgrađene kanalizacije je predstavljalo ozbiljan problem za sve koji žive u tom naselju“, zaključuje je Danica Pavlović.

Život romske zajednice u naselju Trnavska reka nakon uvođenja kanalizacione mreže postao je mnogo lakši. Sada su higijenski uslovi na najvišem nivou i to svaka porodica ovog dela opštine Raška zaista oseća. „Kada je krenula izgradnja kanalizacije, mi smo svi bili u neverici da li će se stvarno to i završiti. Očekivali smo da će sve to trajati dosta duže. Ali su zaista sve završili u roku kako je i planirano i zaista se oseća razlika. Naselje se prolepšalo, mnogo je čistije nego što je bilo pre. Nema neprijatnih mirisa, nema komaraca kojih je bilo tokom leta da ne možete da izađete u dvorište. Život nam se konačno promenio na bolje“, sa entuzijazmom završava svoju priču Biljana.

Izgradnja kanalizacione mreže u romskom naselju Trnavska reka je jedan od 37 lokalnih infrastrukturnih projekata koje je EU u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, preko programa EU PRO, podržala sa ukupno 4,5 miliona evra. Ovi projekti imaju za cilj bolji kvalitet života ljudi kroz unapređene uslove u sportskim i kulturnim ustanovama, školama i vrtićima, ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, a neki će znatno unaprediti komunalnu infrastrukturu. 

Aktivnosti EU PRO-a, programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Last updated: 15. April 2021. 17:11