Podrška učestvovanju u EU programima

O čemu se radi?

Cilj projekta je da unapredi potencijal Srbije za korišćenje sredstava namenjenih za projekte koji se finansiraju iz EU programa. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, Srbija učestvuje u programima poput Horizont 2020, Program za konkurentnost MSP – Cosme, Erazmus+, Kreativna Evropa, Fiskalis 2020, Carina 2020 i drugima, koji finansijski podržavaju kvalitetne projekte država članica EU i država kandidata. 

Planovi i projekcije

  • Neophodno je povećati informisanost institucija i potencijalnih podnosilaca projekata o dosadašnjim rezultatima. Sprovedene su brojne obuke kao i seminari, rezultati su značajni a informisanost o tome mala- to mora da se menja.
  • Sprovedena je sveobuhvatna analiza učešća Srbije u EU programima. Rezltati su od izuzetnog značaja za povećanje kapaciteta Srbije da učestvuje u EU programima.
  • Povećana je vidljivost EU programa i broj nacionalnih kontakt osoba. Ovo je od suštinske važnosti za ispunjnje krajnjeg cilja, shodno tome treba nastaviti u ovom procesu. 
Last updated: 15. April 2021. 17:11